Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi
Şehir Kültür Dergisi


Temmuz-Ağustos 2022
Sayı: 6 Yerel Süreli

Büyükşehir Belediyesi Adına İmtiyaz Sahibi
Hayrettin Güngör

Yazı İşleri Müdürü
Duran Doğan

Yayın Danışmanı
Yusuf Genç

Arapça Editör
Peren Birsaygılı Mut

Türkçe Editörler
Samed Karataş

Mütercimler
Elif Turan İşliyen
Fecir Begdeş
Cuma Tanık

Tasarım ve Uygulama
Ali Şenocak

Türkçe Son Okuma
Burak Çelik

Arapça Son Okuma
Fecir Begdeş

ISSN: 2791-7118

Baskı
Semih Ofset Matbaacılık

Baskı Adresi
Sek Yayıncılık Sağ. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Büyük San.
1. Cadde No:74/1-2-3-4
İskitler / Ankara

Sertifika No / 40581

Sosyal Medya 
instagram - twitter - facebook
@musterekdergisi

Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
İsmetpaşa Mahâllesi Azerbaycan Bulvarı, No: 25
Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş